دانستنی های حقوقی

به گزارش گروه سرگرمی، خبرگزاری ایسنا: حتما بسیار پیش آمده که در موقعیتی قرار گرفته اید که نمی دانسته اید مشکل تان را چگونه حل کنید یا اینکه نسبت به شرایط حقوقی محقق شدن آن فعل و آثار احتمالی آن آگاهی کافی نداشته اید.

دانستنی های حقوقی

در مجموعه نوشتاری تحت عنوان آیا می دانید شما را با برخی از این موارد آشنا می کنیم.

مجموعه آیا می دانید با یادآوری برخی نکات حقوقی که با زندگی روزمره انسان ها سر وکار دارد، تلاش خواهد کرد تا بر داشته های حقوقی شما در این حوزه بیفزاید. بخش نهم این مجموعه به این شرح است:

حصر وراثت و چگونگی درخواست تامین دلیل

آیا می دانید؟

در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.

آیا می دانید؟

برای طرح شکایت می توانید به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.

آیا می دانید؟

در پرونده های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری مشخص می کند.

آیا می دانید؟

در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می ­تواند از دادگاه درخواست مشخص وکیل مجانی نماید؟

آیا می دانید؟

واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع­ های دادگستری ها آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟

آیا می دانید؟

پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می ­تواند برای شما مسائل حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟

آیا می دانید؟

مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟

آیا می دانید؟

هر یک از ورثه یا شخص ذی نفع می تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟

آیا می دانید؟

اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم ­الارث نیست بلکه فقط برای مشخص ورثه است؟

آیا می دانید؟

برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟

آیا می دانید؟

حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟

شرایط حضانت و مجازات پس ندادن طفل!

آیا می دانید؟

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

آیا می دانید؟

فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

آیا می دانید؟

فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در مشخص محل زندگی خود (نزد پدر یا مادر) مختار می باشند.

آیا می دانید؟

پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

آیا می دانید؟

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

آیا می دانید؟

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

آیا می دانید؟

چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی است به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار گردد حق حضانت ساقط می گردد مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد.

آیا می دانید؟

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری کند برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

آیا می دانید؟

شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

آیا می دانید؟

نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه - اثاثیه منزل - غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می باشد.

آیا می دانید؟

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می باشد.

با این شرایط از همسرتان نفقه دریافت کنید

آیا می دانید؟

به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می گویند و این زن مستحق نفقه نیست.

آیا می دانید؟

زن باید در منزلی که شوهر مشخص می کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار مشخص منزل به زن داده گردد.

آیا می دانید؟

اگر منزلی که شوهر تهیه کرده، مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی گردد و نفقه تا زمان رفع شدن مشکل به وی تعلق می گیرد.

آیا می دانید؟

در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت آغاز به زندگی اعلام آمادگی کند ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می باشد.

آیا می دانید؟

زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمی کند هم می تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه کند.

آیا می دانید؟

نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.

آیا می دانید؟

به زنی که بعد از عقد، آغاز به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می گیرد.

آیا می دانید؟

اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.

آیا می دانید؟

در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

آیا می دانید؟

اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر آنکه در تمکین شوهر قرار گیرد.

آیا می دانید؟

مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهریه می گردد.

شرایط تصرف دارایی های زن و فروش جهیزیه !

آیا می دانید؟

عدم مشخص مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می گردد.

آیا می دانید؟

مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

آیا می دانید؟

اگر شوهر فوت کند و دیه ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه کند.

آیا می دانید؟

در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت کند در برابر قانون مسئول به پرداخت می باشد.

آیا می دانید؟

شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

آیا می دانید؟

اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت کرد.

آیا می دانید؟

زن حق دارد مستقلا در دارایی خود هرگونه تصرفی کند و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد.

آیا می دانید؟

مرد با داشتن همسر، نمی تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

آیا می دانید؟

در صورتی مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولا رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیا همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

آیا می دانید؟

اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

تجدیدنظرخواهی کیفری، جهات قانونی و ضمانت از متهم

آیا می دانید؟

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.

آیا می دانید؟

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.

آیا می دانید؟

به دادخواست های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

آیا می دانید؟

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می کند.

آیا می دانید؟

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:

الف. ادعای بی اعتبار بودن مستندات دادگاه.

ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج. ادعای بی توجهی قاضی به دلایل ابرازی.

د. ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و با مقررات قانونی.

آیا می دانید؟

در پرونده های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف. محکوم علیه یا وکیل یا کننده قانونی او.

ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا کننده قانونی او.

ج. دادستان در خصوص جرایمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

آیا می دانید؟

آراء دادگاه های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان است:

الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.

ب. جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ج. جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.

و. محکومیت های انفصال از خدمت دولت.

آیا می دانید؟

اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده اید ارسال می گردد لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.

آیا می دانید؟

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی گفت مکلف به معرفی وی می باشید، در صورت عدم معرفی متهم، وجه الکفاله یا وجه الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

آیا می دانید؟

اگر از سوی مرجع قضایی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.

قوانین عجیب در دنیا!

1- جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.

2. تقلب کردن در مدارس بنگلادش غیرقانونی است و افراد بالای 15 برای تقلب به زندان فرستاده می شوند.

4. مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال 1979 در عراق ممنوع بود.

5. در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.

6. در آریزونای آمریکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.

7. در تایلند همه سینمارو ها مجبورند هنگام پخش سرود ملی قبل از آغاز فیلم قیام کنند.

8. در دانمارک روشن کردن ماشین قبل از چک کردن ـ اینکه بچه ای زیر آن خوابیده است یا نه، ـ ممنوع است.

9. در تایلند انداختن آدامس جویده شده تا 500 دلار جریمه دارد و قبل از خارج شدن ازخانه حتما باید لباس زیر پوشیده باشید.

10. در سال 1888 در بریتانیا قانونی تصویب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان رد شدن ماشین از کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را به طور پیوسته به صدا درآورند.

11. در قرن 16 و 17 میلادی نوشیدن قهوه در ترکیه ممنوع بود و اگر کسی در حین خوردن قهوه دستگیر می شد، به اعدام محکوم می شد.

12. در فنلاند زمانی پخش کارتون دونالد داک به علت شلوار نپوشیدن شخصیت اصلی سریال، ممنوع بود.

13. تا سال 1984، بلژیکی ها مجبور بودند نام فرزندشان را از یک لیست 1500 نفری در روزهای ناپلئون به طور رندوم انتخاب کنند.

14. در برمه دسترسی به اینترنت غیرقانونی است. اگر فردی با اتهام داشتن مودم دستگیر گردد، به زندان محکوم می گردد.

15. اتریش اولین کشوری بود که مجازات مرگ را در سال 1787 حذف کرد.

16. در طول جنگ دنیای اول هر سربازی که به همجنس بازی متهم می شد، اعدام می شد.

17. در زمان حکومت طالبان در افعانستان، پوشیدن جوراب سفید برای زنان به علت تحریک آمیز بودن آن برای مردان ممنوع بود. در ضمنً ماموران پلیس دستور داشتند پنجره خانه ها را با رنگ سیاه بپوشانند تا زنان حاضر در خانه ها دیده نشوند.

18. در 24 ایالت آمریکا ضعف جنسی عامل اصلی طلاق است.

19. در ایالت میسوری بخش سنت لوئیس، هنوز هم نجات دادن زنان با لباس خواب، برای ماموران آتش نشانی ممنوع است.

20. در انگلستان، سر لاشه هر نهنگی که پیدا گردد متعلق به پادشاه است و دم آن متعلق به ملکه.

21. در فرانسه صدا زدن خوک با نام ناپلئون ممنوع است.

22. در ویکتوریای استرالیا پوشیدن شلوارک های صورتی تحریک آمیز در غروب های شنبه ممنوع است.

23. در ویکتوریای استرالیا، تنها متخصصان برق اجازه تعویض لامپ برق را دارند.

24. در انگلستان چسباندن برعکس تمبر حاوی عکس ملکه، نشانگر خیانت و پیمان شکنی با سلطنت است.

25. در ورمونت، زنان تنها با اجازه کتبی همسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعی را دارند.

26. در واشنگتون، وانمود کردن به داشتن خانواده پولدار ممنوع است.

27. در منطقه کنورسویل ویسکانسین آمریکا، مردان در هنگام اوج لذت شهوانی (ارگاسم) همسرانشان حق تیراندازی ندارند.

28. در اوهایو آمریکا، ماهیگیری در زمان مستی ممنوع است.

29. در اندونزی مجازات استمنا، مرگ است.

30. در بخش اروکای ایالت نوادا، بوسیدن زنان توسط مردان سبیلو ممنوع است.

31. در میامی آمریکا، تقلید کردن رفتار جانواران ممنوع است.

32. در لوای آمریکا، بوسیدن بیش از 5 دقیقه مجاز نیست.

33. زمانی در کشور سوئیس، محکم بستن در خودرو جرم به حساب می آمد.

34. در روآتای ایتالیا، عبور افراد غیرمسیحی از 20 متری کلیسا ممنوع است اما عبور بزرگراهی از فاصله 15 متری کلیسای آن منطقه موجب دردسر پلیس شده بود، زیرا امکان توقف حودرو ها در آن منطقه بزرگراه برای چک کردن مسیحی بودن یا نبودن شان وجود نداشت.

35. در سوئیس داشتن یک پناهگاه برای شهروند الزامی است.

36. در لینوئیس آمریکا دادن سیگار روشن به حیوانات ممنوع است.

مطلقه بودن زن به 3 طلاق و 9 طلاق!

آیا می دانید در چه صورتی یک زن سه طلاقه محسوب می گردد؟

شرایط مترتب بر سه طلاقه بودن زن چیست و درصورت تمایل شوهر، چگونه امکان ازدواج مجدد با زن سه طلاقه فراهم می گردد؟

شرع و قانون درباره ی سه طلاقه شدن زن نص صریحی دارند. آنچه در ذیل می آید برگرفته از متن قوانین موضوعه ایران است که مطلقه بودن به سه طلاق و 9 طلاق را تبین کرده است:

طبق ماده 1057 قانون مدنی، زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می گردد مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری گردد به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.

فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل (فردی که با زن سه طلاقه ازدواج می کند تا زن بر شوهر اولی حلال گردد) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار گردد. این نمایشنامه نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است: زن هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می گردد.

یکصد و ده ضرب المثل حقوقی رایج در دنیا!

اصولا در هر فرهنگ و آیینی ضرب المثل هایی از قدیم الایام تاکنون پدید آمده اند که در گفت وگو های روزانه به کرات از آنها استفاده می گردد، در این میان کم نیستند ضرب المثل هایی که پایه حقوقی دارند.

در ذیل 110 ضرب المثل حقوقی در دنیای متفاوت فرهنگ های جوامع انسانی را برمی شماریم:

1- قانون سه روز پیرتر از دنیاست. (استونیایی)

2-قلم و جوهر بهترین شهودند. (پرتغالی)

3- قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد. (آلمانی)

4- حقیقت، دختر زمان است. (ایتالیایی)

5-قانون غالبا دندان خود را نشان می دهد ولی گاز نمی گیرد. (انگلیسی)

6-حقیقت سنگین است، لذا عده ای معدود حاضرند آن را حمل کنند. (عبری)

7-حقیقت را می توان خم کرد، ولی نمی توان آن را شکست. (ایتالیایی)

8- حرف حق شمشیری است، برنده. (فارسی)

9-قاضی که بی گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم کرده است. (سوئدی)

10-حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است. (چینی)

11- قانون چاه بی انتهاست، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است. (چینی)

12-قاضی خوب همسایه بد است. (آمریکایی)

13-قانون روی میز است و عدالت زیر میز. (استونی)

14-قانون مانند تار عنکبوت است، سوسک از آن رد می گردد ولی مگس گرفتار می گردد. (چک)

15-قانون همه را می لیسد. (اسکاتلندی)

16-حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت می کند. (انگلیسی)

17-حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند. (اسپانیایی)

18-حق شناسی بار سنگینی است. (اسکاتلندی)

19-حق بالاتر از قانون است. (روسی)

20-قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند، قانون نیست. (انگلیسی)

21-حقیقت در ته چاه نهفته است. (فرانسوی)

22-حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را می کشد. (فرانسوی)

23-حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است. (المانی)

24-حقیقت، بهتر از طلاست. (انگلیسی)

25-حقیقت، مهر خداست. (عبری)

26-حقیقت نیش می زند و دروغ درمان می کند. (ایتالیایی)

27-حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود می ترساند. (المانی)

28ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود، قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. (چینی)

29ـ انکه تهمت می زند هزار بار می کشد ولی قاتل فقط یک بار می کشد. (چینی)

30ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می گردد ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می گردد. (عبری)

31ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش. (ایتالیایی)

32ـ بی عدالتی بها ندارد. (استونی)

33ـ بی عدالتی دایه پزشک است. (المانی)

34ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبول اند. (ترانسوال)

35ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می گردد. (فارسی)

36ـ اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید. (چینی)

37ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا سرانجام عمر به شما خواهد چسبید. (انگلیسی)

38ـ تمام قوانین عادلانه نیست. (اسکاتلندی)

39ـ آفتابه دزدها را به دار می آویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم. (المانی)

40ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی. (برزیلی)

41ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند. (المانی)

42ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه. (فرانسوی)

43ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر. (فرانسوی)

44ـ آنکه می دزدد به دار آویخته نمی گردد بلکه آنکه گرفتار می گردد به دار آویخته می گردد. (چک)

45ـ چو بد کردی مشو ایمن ز آفات ...... که واجب شد طبیعت را مکافات. (فارسی)

46ـ حق با زور است. (انگلیسی)

47- هر جا که جامعه باشد، حقوق هم است. (لاتینی)

48- اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی، فقط از همسایگانش سوال کن. (چینی)

49ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند. (المانی)

50-تمام اختلافات از آری و نه بر میخیزد. (فرانسوی)

51ـ برایی آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو. (انگلیسی)

52ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت. (روسی)

53ـ اشتباه می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی حقیقت در یک دروازه گیر می کند. (اتازونی)

54-عدالت همیشه گرسنه است. (بلغارستانی)

55- دل انسان آهن است و قوانین کشور کوره. (چینی)

56-دزد مرتکب فقط یک جنایت شده، و آنکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت. (زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند). (ارمنی)

57-شوهر قانون است برای همسرش. (روسی)

58-دزد به دزد می زند خدا خنده اش می گیرد. (فارسی)

59-دزد، بازار را آشفته می خواهد. (فارسی)

60-شمشیر عدالت غلاف ندارد. (فرانسوی)

61-صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد. (یوگسلاوی)

62-دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون. (فارسی)

63-عدالت از آنچه در قانون نوشته شده معلوم می گردد. (چینی)

64-فقط پزشکان می توانند آدم بکشند و از کیفر در امان باشند. (اسلواکی)

65-عدالت بی عدالتی می گردد وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالی که مستحق فقط یک ضربه است. (بلژیک)

66-دزد ناشی به کاهدان می زند. (فارسی)

67-دزد راه باش، دزد سفره مباش. (آذربایجانی)

68-عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند. (برونئی)

69-وقتی که رفیق، قاضی گردد باید فاتحه قانون را خواند. (ایتالیایی)

70-دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می آویزند. (چک)

71-عدالت بهتر از عبادت است. (عبری)

72-دادگستری خیلی زیاد، غالبا ستم خیلی زیاد است. (فرانسوی)

73-عدالت کور است و کسی را نمی بیند. (انگلیسی)

74-دزد خوب نگهبان خوب می گردد. (نگروئی)

75-روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد. (چینی)

76-ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. (فارسی)

77- عرف و عادت قانون ثانوی است. (لاتینی)

78-عرف و عادت قوی تر از قانون است. (روسی)

79-گواه شاهد صادق در استین باشد. (فارسی)

80-مهربانی بزرگتر از قانون است. (چینی)

81-مراسم و قانون همسایه یکدیگرند. (مونته نگروئی)

82ـ وقتی رشوه از در وارد می گردد عدالت از پنجره فرار می کند. (ترکی)

83ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است، بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن. (اسپانیولی)

84ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند، آنها انعام شان را قبل از حرکت می گیرند. (اتازونی)

85ـ وجدان بد در آن واحد تهمت زننده، قاضی، شاهد و به دارزننده است. (هلندی)

86ـ هر قدر بر تعداد قوانین افزوده گردد به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند. (چینی)

87ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد. (چینی)

88ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند. (المانی)

89ـ وکیل خوب همسایه بد است. (فرانسوی)

90ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد. (چک)

91ـ یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند. (المانی)

92ـ هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست. (روسی)

93ـ هیچ دزدی بدتر از یک کتاب بد نیست. (ایتالیایی)

94ـ وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند. (روسی)

95ـ وارث وارث من، وارث من است. (لاتینی)

96ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است. (ایتالیایی)

97ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان. (لاتویا)

98ـ هر کس پول دارد بر حق است. (لتوانی)

99ـ هیچ قاضی ای نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد. (مونته نگرویی)

100ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است. (سوئدی)

101- مکندگان خون مردم دو گونه اند: زالوها و ماموران مالیات. (فرانسوی)

102- وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست. (چینی)

103- وقتی که متهم قاضی گردد فاتحه قانون خوانده گردد. (چینی)

104- وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشیع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشیع جنازه اش نمی رود. (تازی)

105ـ وجدان یگانه محکمه ای ست که در آن به وکیل دادگستری احتیاجی نیست. (انگلیسی)

106ـ هرآنچه حاکم عادل کند همه داد است. (فارسی)

107ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می آید در را به رویش می بندند. (سوئدی)

108ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمی توان خفه اش کرد. (لاتینی)

109ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه. (آذربایجانی)

110ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند. (لاتینی)

حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالب ترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی گردد.

مهریه

1- مشخص مهریه در عقد نکاح منقطع شرط صحت ولی در نکاح دایم این گونه نیست.

2- در مشخص مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

3- بدانیم که مشخص مهریه بالا، ایمن کننده ازدواج نخواهد بود و مشخص مهریه ناچیز هم توصیه نمی گردد.

4- مهریه در سند نکاحنامه ذکر می گردد و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

6- چنانچه مهریه در نکاحنامه ثبت شده، باشد، می توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کند.

7- در صورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

8- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن گردد باید برای طرفین مشخص باشد.

9- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه

1- مالیت داشته باشد.

2- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.

3- معلوم و مشخص باشد.

4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر

مهر المسمی: مهری است که در عقد نکاح مشخص شده یا مشخص آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می گردد. (ماده 1091 ق.م)

مهر السنه: مقدار آن 5 / 262 مثقال پول نقره مسکوک است.

مهر المتعه: مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای مشخص این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می گردد.

مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دایم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دایم (که مشخص مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نکته

- ممکن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع نماید.

- مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته به مجرد عقد، زن مالک مهر می گردد و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مهریه ریالی

در سال 76 تبصره­ای به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می ­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

براساس تبصره فوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مکلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا سرانجام سه ماهه اول هر سال به قوه قضاییه ابلاغ کند تا قوه قضاییه نیز شاخص مذکور را به واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ کند. (واحدهای تابعه: دادگاه های صالحه - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).

هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریک از زوجین می­ تواند در خواست کند تا میزان مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت گردد نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه.

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی که زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج اداره ثبت اسناد است و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

- محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می باشد.

- نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.

- هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

- زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری کند هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی بدهد.

- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می کند.

منبع: برترین ها
انتشار: 10 مهر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: fungroups.ir شناسه مطلب: 258

به "دانستنی های حقوقی" امتیاز دهید

1 کاربر به "دانستنی های حقوقی" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانستنی های حقوقی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید