کشتی فرنگی

باوفا: از همه کشتی گیرانم راضی ام اما توقعم بیشتر بود

سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان گفت که از عملکرد شاگردانش در رقابت های قهرمانی جهان رضایت دارد هر چند توقع بیشتری از آنها داشته است.

2 مهر 1398

محمد بنا؛ آقای خاص در قهر و آشتی

وب سایت فرادید: از قدیم گفته اند که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. مشخص بود که بعد از بازگشت مصلحتی محمد بنا به تیم ملی کشتی فرنگی، شش ماه قبل از المپیک 2016 ریو که تحت فشار مقامات اول ورزش صورت گرفت، همکاری دو پادشاه عمر بسامان نخواهد یافت.

16 مرداد 1398

نگاه ویژه محمد بنا و همکارانش به نتایج تورنمنت قزاقستان

به گزارش خبرنگاران، پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام تورلیخانوف در 6 وزن المپیکی در روزهای 4 و 5 خردادماه در شهر آلماتی برگزار می گردد که تیم ایران با 11 فرنگی کار در این پیکارها حضور دارد.

4 مرداد 1398