ثبت جهانی بندر کنگ تا 3 سال دیگر

به گزارش گروه سرگرمی، خبرگزاری مهر/ براساس آخرین خبر و گزارش های منتشر شده، ثبت جهانی بندر کنگ تا 3 سال دیگر صورت می گیرد.

ثبت جهانی بندر کنگ تا 3 سال دیگر

ایوب زارعی، شهردار بندر کنگ در استان هرمزگان و رئیس پایگاه بافت تاریخی این بندر پیرامون ثبت جهانی بندر کنگ تا 3 سال دیگر گفت: سال گذشته پرونده میراث فرهنگی بندر کنگ را به معاونت میراث فرهنگی کشور ارسال نموده ایم تا این پرونده در لیست میراث موقت یونسکو قرار گیرد. به نظر می رسد در سه سال آینده این پرونده مورد آنالیز نهاده شده و در لیست میراث جهانی ثبت گردد. به همین منظور اقداماتی را در راستای غنی سازی پرونده بافت تاریخی انجام داده ایم.

وی گفت: ما همواره هر آسیبی که دیده ایم از فرهنگ های وارداتی بوده است. حالا یا این فرهنگ های وارداتی در ضوابط شهرسازی می آمده که منجر به تضاد و تقابل بین مردم می شده یا در رفتار و زندگی و غذا و میراث ناملموس ما نمود پیدا می کرد. مردم شهر کنگ از میراثشان نگهداری می کردند اما داشتند به تدریج از میراث فرهنگی زده می شدند، چون وقتی وقتی می خواستند مجوز بگیرند سردرگم بودند از بندر باید دو ساعت تا بندرعباس می رفتند فقط برای گرفتن مجوز تعمیر خانه. کار فرهنگی در این زمینه نشده بود. شاید دو خانه تملک شده بود اما همان ها هم بازسازی نشده بودند.

زارعی بیان نمود: ما خیلی وقت ها میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی را مانع می دانیم در حالی که اینها منبع هستند. میراث فرهنگی منبع لایزال جاری و ساری است. اگر ما به توسعه پایدار فکر کنیم باید به سمت حفاظت از داشته های فرهنگی برویم. همواره در فکرمان این بود که چرا مردم با شهرداری مشکل دارند. جواب این چرایی ها در ضوابط و دستورالعمل های وارداتی بود. مثلاً اگر می خواستیم طبق طرح تفصیلی عمل کنیم برای باز شدن معبر، باید میراث فرهنگی را از بین می بردیم. تا اینکه مطالعاتی در این زمینه انجام شد. مهمتر اینکه حس تعلقی را در بین مردم بوجود آوردیم. آن هم از طریق کاربری های محرکی که بوجود آوردیم.

به اسم مثال خانه هنرمندان صنایع دستی یا موزه مردم شناسی را ایجاد کردیم. در عین حال مطالعات بافت تاریخی را انجام دادیم همه این کارها را همزمان با هم جلو بردیم. ما به رسانه و مخصوصاً مدیا اعتقاد زیادی داریم، چون می تواند انقلابی بوجود بیاورد. از آنچه ما غافل هستیم از نگاه یک فیلمبردار غافل نمی ماند. سال 92 فیلم اوزال را کار کردیم و باعث شد داشته هایمان را بهتر ببینیم. وقتی این داشته ها و ارزش ها به تصویر کشیده می گردد بهتر می توانیم برنامه ریزی کنیم که ارزش های شهرمان چیست. اگر امروز بندر کنگ حرفی در مجامع دانشگاهی دارد؛ بخشی از آن بخاطر معرفی خوب و کار کردن در این زمینه است. ما حتی خودمان هزینه ساخت چند فیلم مستند را دادیم و منتظر وزارت ارشاد و صدا و سیما نشدیم، چون ما هم ذی نفع هستیم پس احساس مسئولیت کردیم.

جهانگرد بی کیفیت نمی خواهیم

شهردار بندر کنگ درباره اقامتگاه های بافت تاریخی گفت: در حال حاضر در بافت تاریخی کنگ دو خانه بومگردی داریم یک مجموعه اقامتی و جهانگردی هم در پارک کوهین داریم که 7 حجله سنتی به اقامتگاه تبدیل شده اند و برای جهانگردان مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به ما معرفی می شوند هم می توانند از آن اقامتگاه ها برای مراسم ازدواج خود استفاده نمایند. ما نمی خواهیم جهانگردان بی کیفیت به بافت تاریخی وارد شوند باید کنترل شده باشد که مردم هم آسیب نبینند. بنابراین نمی خواهیم هر کسی با هر کیفیتی بومگردی راه بیندازد. به همین علت کسی که متقاضی راه اندازی بومگردی می گردد باید بتواند استانداردها را رعایت کند و آموزش ببیند.

وی اضافه نمود: خانه یونسی با مالکیت دولتی در بافت تاریخی برای بومگردی در اختیار فعالان جهانگردی نهاده شد. پس از آن خانه یوسفی به بومگردی تبدیل شد و حالا هم سه خانه تاریخی شخصی درحال بازسازی است تا به فضای اقامتی تبدیل گردد. یک خانه تاریخی دیگر برای پایگاه دریانوردی و لنج سازی بازسازی و به بهره برداری رسید. خانه ای هم برای پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی بندر کنگ بازسازی شد. موزه مردم شناسی هم قبل از من از طریق ناخداهای قدیمی درحال تجهیز بود ما هم آن را کامل بازسازی کردیم تا اکنون به اسم موزه مردم شناسی و دریانوردی مورد استفاده قرار گیرد.

زارعی در پاسخ به اینکه اینکه چرا در خانه صنایع دستی بندر کنگ، آشپزخانه راه افتاده چون این بو و فضای بوجود آمده، با مکانی مختص به صنایع دستی در تضاد است گفت: هنرمندان صنایع دستی خیلی فروش نداشتند بنابراین می خواستند در کنار کاری که انجام می دهند، عایدی مکملی هم داشته باشند تا بتوانند مخارج این مکان را تأمین نمایند. الان چند مغازه راه انداختند و کارهایی که مکمل فعالیت هایشان هست و حالا می توانند آشپزخانه مستقلی داشته باشد.

باید تعامل را یاد بگیریم

وی بعلاوه درباره تعامل میان میراث فرهنگی و شهرداری در بندر کنگ گفت: ما باید تعامل را یاد بگیریم زمانی که با میراث فرهنگی تعامل کنم آن وقت میراث فرهنگی به شهرداری از دیدگاه دیگر نگاه نمی نماید بلکه می گوید شهرداری هم در تیم ماست. عملکرد شهرداری براساس طرح تفصیلی است و با نگاه میراث فرهنگی متضاد است ولی زمانیکه نگاه ها در جهت حفاظت از میراث فرهنگی شهر باشد دیگر این دو نهاد با هم در تقابل نیستند. بنابراین ما در جایی سرمایه گذاری و هزینه کردیم که به عنوا مثال در تملک میراث فرهنگی بود چون معتقدیم کار برای شهر اجرا شده است و مردم آن. نه برای اداره میراث فرهنگی.

زارعی بیان نمود: برای افزایش ظرفیت اقامتی بندر، هتل بومگردی و یک هتل سه ستاره با چهار اتاق هم افتتاح می گردد. ما قطعاً نمی توانیم جلوی ورود جهانگردان را به بندر بگیریم اما سعی می کنیم با ظرفیت اقامتی مناسبی که ایجاد می کنیم و فعالانی که آموزش می دهیم کم کم زمینه جذب جهانگردان با کیفیت را فراهم کنیم. تا آنی بافت تاریخی شبیه به جزیره هرمز نگردد و خارج از ظرفیت، جهانگرد نپذیرد. به همین علت هر کسی که متقاضی ایجاد بومگردی می گردد باید بتواند استانداردهایی را رعایت نموده و آموزش ببیند. دفتر توسعه جهانگردی و سرمایه گذاری شهرداری هم برای همین کار ایجاد شده است.

استفاده از ظرفیت جهانگردی کیش و قشم برای بندر کنگ

زارعی بعلاوه درباره استفاده از ظرفیت جهانگردی جزایر و شهرهای دیگر نزدیک به بندر کنگ هم گفت: در حال طراحی مسیری هستیم تا جهانگردان از کیش و قشم بتوانند با شناور به بندر کنگ بیایند در این زمینه با مسئولان منطقه ها آزاد دو جزیره صحبت هایی هم نموده ایم. بندر کنگ تنها شهر بندری است که در آن طرح ویژه به جای طرح تفصیلی کار می گردد در حاشیه خلیج فارس چنین طرحی را نداشتیم. نگاه برنامه توسعه 20 ساله برای شهر و برنامه 50 ساله برای حفاظت از میراث و توسعه جهانگردی داریم من معتقدم که شهردار شهر کنگ هستم نه شهردار شهرداری بندر کنگ. بنابراین اگر کاری هم در شهر انجام می گردد همه عایدی است نه هزینه.

وی شرح داد: ما با میراث فرهنگی برای حفاظت از بافت تاریخی همکاری کردیم اگر می خواستیم بافت را تخریب کنیم و چند خیابان باز کنیم، باید چندین برابر هزینه می دادیم اما با یک مطالعه درست آن را نگه داشتیم ضمن اینکه فرهنگ را هم نابود نکردیم، چون معتقدیم فرهنگ است که شهرها را از یکدیگر متمایز می نماید. پس هر زمان روی این موضوع کار شد ما سود نموده ایم. ما معتقد نیستیم که به جای فعالیت های عمرانی در حال هزینه کرد هستیم، چون هر روز اعتماد مردم را بیشتر بدست می آوریم. وقتی این اقدامات انجام می گردد، افراد برای سرمایه گذاری راغب تر خواهند بود و ارزش زمین هم بالاتر می رود. اینها برای شهر عایدی پایدار ایجاد می نماید. ما شهری هستیم که نه بدهکاریم و نه فعالیت های عمرانی متوقف شد، بلکه چون کار فرهنگی می کنیم؛ هر روز سود آن را می بریم.

منبع: همگردی
انتشار: 9 مرداد 1400 بروزرسانی: 9 مرداد 1400 گردآورنده: fungroups.ir شناسه مطلب: 1703

به "ثبت جهانی بندر کنگ تا 3 سال دیگر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت جهانی بندر کنگ تا 3 سال دیگر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید