اومیکرون با ما چه خواهد کرد؟

به گزارش گروه سرگرمی، یک اپیدمیولوژیست با تاکید بر لزوم ایجاد تیم های واکنش سریع برای مقابله با کانون های اومیکرونی در کشور، گفت: مطمئنا طی دو تا چهار هفته آینده فراوانی بستری و مرگ ناشی از اومیکرون در کشور افزایش می یابد؛ بنابراین باید حتما آمادگی کافی داشته باشیم.

اومیکرون با ما چه خواهد کرد؟

به گزارش ایسنا، دکتر حمید سوری درباره وضعیا اومیکرون در کشور، گفت: از حدود دو ماه پیش بحث اومیکرون جدی و نگرانی هایی در کشور ایجاد شد. نگرانی این بود که سفر ها و رفت وآمد هایی که از اروپا، ترکیه و... انجام می شود یا با سفر هایی که به صورت ترانسفر از دبی و ... داشتیم، این ویروس وارد کشور شود. شاید در آن زمان کنترل مرز ها می توانست تاثیر بسیار جدی داشته باشد، اما انتظاراتی که می رفت برآورده نشد و باتوجه به سرعت بالای انتشار اومیکرون، در مدت کوتاهی موارد بیماری به صورت پراکنده در همه جای کشور شناسایی شد.

بروز نشانه های اومیکرون از چند هفته قبل از آغاز پیک؛ساده انگاری شد

وی اضافه کرد: در حال حاضر هم آغاز پیک ششم کرونا با اومیکرون اعلام شده است، اما نشانه های ورود به پیک ششم از چند هفته قبل در برخی استان ها کاملا مشهود بود و هشدار های لازم هم داده شد، اما شاید میزانی ساده انگاری رخ داد.

افزایش هفتگی تا 5 برابری موارد کرونا در کشور با اومیکرون

سوری ادامه داد: شرایط موجود، شرایطی است که بیماری با سویه اومیکرون به سرعت در حال توسعه است؛ به طوری که به صورت میانه موارد ابتلا به صورت هفتگی سه تا پنج برابر می شوند. به عنوان مثال اگر فرض کنیم که اکنون 100 مورد بیماری شناسایی شده، هفته آینده تعداد موارد 300 تا 500 و هفته بعدش بین 1000 تا 2500 مورد افزایش می یابد؛ بنابراین موارد بیماری به همین شکل به صورت تصاعدی و به سرعت بالا می رود. معنای این موضوع هم این است که فشار زمان بر ما حاکم است؛ فشار زمان به این معنا است که وقت زیادی ندارید که برنامه های کنترلی را اجرا کنید و این موضوع مدیریت اپیدمی را سخت می کند.

نیاز به واکنش سریع برای مقابله با پیک ششم

سوری با تاکید بر اینکه در شرایطی که زمان چندانی برای برنامه ریزی و اقدام وجود ندارد، نیاز به واکنش سریع است، گفت: نیاز به واکنش سریع هم در شناسایی بیماران و هم در شناسایی کانون های آلودگی و خوشه هایی که از آلودگی ایجاد می شود و هم در کنترل موارد ابتلا، وجود دارد. در این زمینه طبیعتا باید سراغ برنامه های کوتاه مدت و زودبازده رویم.

وی گفت: در عین حال اولا داده های مربوط به کرونا باید در اختیار متخصصین قرار گیرد تا به خوبی آن را تحلیل کنند. تحلیل با توصیف اطلاعات متفاوت بوده و به این معناست که بتوانیم ماهیت اپیدمیولوژی واریانت را شناسایی کنیم و برای آن برنامه ریزی کرده و به سرعت عمل کنیم. وظیفه تیم های واکنش سریع هم همین اقدامات بود. متاسفانه طی چند ماه گذشته که تیم های واکنش سریع منحل شده است، جایگزین دیگری هم برایش در نظر گرفته نشده است که نمی دانم چرا.

وزارت بهداشت فضا را برای مشارکت متخصصان باز کند

سوری ادامه داد: زمانیکه من مسئول تیم واکنش سریع بودم این اقدام را انجام می دادیم که به محض اینکه کانون آلودگی دیده می شد، با تیم های متخصص مربوطه به کانون آلودگی سفر کرده و سعی می کردیم به سرعت فضا را تحت کنترل قرار دهیم. به عنوان مثال در خوزستان برای واریانت بتا اقدام سریع انجام دادیم که منجر به کاهش سرعت انتشار شد و خیلی عوارض بتا را در کشور ندیدیم. همچنین در زمینه دلتا علی رغم اینکه شدت و بیماری زایی اش بسیار بالا بود، اما آن را در سیستان و بلوچستان کاملا کنترل کردیم. در این مورد هم شرایط همین گونه است. تفاوت کشور ها هم در همین است که چگونه بتوانند بار ناشی از اپیدمی را کاهش دهند.

وی اضافه کرد: در عین حال بار هم فقط مربوط به مرگ ومیر نیست، بلکه بار اقتصادی، روانی، اجتماعی و... هم وجود دارد که باید به حداقل برسد. برای رسیدن به این نتیجه هم اقدامات عمیق تخصصی نیاز است. فکر می کنم که وزارت بهداشت باید در تحلیل اپیدمیولوژیک کرونا فضای بازتری را برای همکاری و مشارکت متخصصین قرار دهد. این فضا اکنون میزانی محدود و مسدود است. افرادی که در این زمینه کار کردند و تجربه کسب کردند، خیلی حرف شان شنیده نمی شود. در عین حال بحث بر سر پست مدیریتی و ... نیست، بلکه بحث بر سر این است که بتوانیم این شرایط را کنترل کنیم. وزارت بهداشت به تنهایی قادر به کنترل این موضوع نیست و همکاری بین بخشی، استفاده از حداکثر بضاعت موجود و مراکز تحقیقاتی و ... ضروری است. بسته عمل کردن چیزی را حس نمی کند. اکنون کاملا خلاء تیم های واکنش سریع حس می شود، مساله شخص هم نیست، این فرآیند باید به سرعت راه افتد.

نمی توان فقط به واکسیناسیون اتکا کرد

وی گفت: چند نکته ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است؛ یکی بحث افزایش واکسیناسیون است که باید به سرعت خلاء های واکسیناسیون را پر کنیم. مشخص است که کارایی واکسن ها در حال کاهش است که دولت ها و کشور ها دارند به سمت تزریق دز سوم و چهارم و ... می فرایند؛ بنابراین نمی توان به تنهایی روی واکسن حساب باز کرد.

سوری همچنین اظهار کرد: واکسیناسیون طبیعتا یکی از موثرترین مداخلات برای قطع زنجیره انتقال بیماری است. خوشبختانه اکنون واکسن وجود دارد، اما ویروس هم دارد در مقابل این واکسن ها عکس العمل و مقاومت نشان می دهد؛ بنابراین اثربخشی واکسن ها در مقابل واریانت های نو کمتر می شود. در این صورت باید واکسن های بوستر و یادآور تزریق شود تا اثربخشی بالا بماند. اکنون عمده ترین تاثیر واکسن بر روی شدت بیماری زایی است. کسانیکه کامل واکسن تزریق کرده اند، کمتر بستری شده و کمتر دچار مرگ می شوند و واکسیناسیون اهمیت دارد، اما به تنهایی هم قابل اتکا نیست، بلکه مردم هم باید برای حفظ سلامت شان علاوه بر تزریق و تکمیل واکسن سایر شیوه نامه های بهداشتی را هم رعایت کنند.

ماندگاری 8 روزه اومیکرون بر روی پوست و سطوح

سوری با بیان اینکه مطالعات نو نشان داده است که ماندگاری اومیکرون بر روی پوست و سطوح چند برابر وارایانت دلتا و واریانت های قبلی است، گفت: واریانت های قبلی کرونا هیچ کدام بیش از 20 ساعت بر روی پوست و سطوح نمی ماندند، اما در حال حاضر تحقیقات نشان می دهد که اومیکرون ممکن است حتی تا هشت روز بر روی پوست و سطوح بماند؛ بنابراین بهداشت دست، فاصله گذاری و استفاده از ماسک اهمیت دو چندانی پیدا می کند و حتما برای این موارد باید پویش های کشوری برگزار شود که مردم از این فضای به ظاهرا عادی خارج شوند. در حال حاضر در سطح شهر ها نمودی از اینکه درگیر یک واریانتی با قابلیت انتقال بسیار بالا هستیم، نمی بینیم که به این معناست که جامعه دارد رفتار های عادی و طبیعی خود را پیش می برد و ویروس هم کار خودش را انجام می دهد؛ بنابراین مردم باید شرایط نو را به خوبی درک کرده و خود و زندگی شان را با شرایط اومیکرونی که دارد به سرعت افزایش می یابد، منطبق کنند.

فراوانی بستری و مرگ؛ 2 تا 4 هفته دیگر

این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه هنوز به اوج بیماری نرسیده ایم که نمود مرگ ومیر و بستری جدی را ببینیم، تاکید کرد: مطمئنا طی دو تا چهار هفته آینده فراوانی بستری و مرگ ناشی از اومیکرون در کشور افزایش می یابد؛ بنابراین باید حتما آمادگی کافی داشته باشیم.

لزوم شناسایی خوشه های اپیدمی

وی اظهار کرد: نکته دیگر هم بحث بیماریابی و تست است. باید برای شناسایی خوشه های اپیدمی زودتر وارد عمل شویم. باید در این زمینه با سرعت عمل شود. در غیر این صورت ممکن است به نتیجه دلخواه نرسیم. در نهایت باید هدف مان این باشد که بار ناشی از اومیکرون را به حداقل برسانیم. اگر غیرفعال اقدام کنیم، اومیکرون را بسیار بسیار سخت تر از دلتا می توان مدیریت کرد. زیرا موارد غیر بالینی و بدون علامت آن زیاد است و ممکن است عده زیادی مبتلا شوند بدون اینکه بدانند مبتلا شده اند و بیماری را انتقال دهند.

شرایط بازگشایی ایمن

وی درباره نحوه بازگشایی ها به ویژه در مدارس و دانشگاه ها، گفت: معتقدم که جامعه نمی تواند در دراز مدت با محدودیت و تعطیلی زندگی کند، بلکه باید به سمت زندگی عادی پیش رویم. منتها حرکت به سمت زندگی عادی باید سنجیده، شکیبایی و با نظارت و پایش و ارزشیابی فرآیند ها باشد. اینطور نیست که یک کلید را بزنیم و همه به صورت عادی سر کلاس بفرایند و دوباره یک کلید بزنیم و همه چیز را تعطیل کنیم. این یک طیف است و باید در یک طیف حرکت شود. اگر نگران هستیم، راه حل این است که نظام مراقبت فعال ایجاد کنیم، مدارس را رصد کنیم و سلامت بچه ها و گردش ویروس و سطح ایمنی را در نظر بگیریم و جا هایی که ممکن است کانون های طغیان باشد، شناسایی کرده و تحت کنترل و مراقبت قرار دهیم. اکنون این نظام مراقبت فعال در بازگشایی ها وجود ندارد و می تواند به بیماری دامن زند، اما از طرفی راه حل بسته بودن صرف مدارس و دانشگاه ها هم نیست، زیرا خسارت های جدی به کیفیت مباحث آموزشی، موارد اجتماعی و ... وارد می کند. اینطور نیست که تعطیلات فقط سود باشد. نباید یک بعدی نگاه کرد. بهترین گزینه نه تعطیلی است و نه بازگشایی کامل و بدون کنترل، نظارت و مراقبت، بلکه بهترین انتخاب بازگشایی با نظارت، مراقبت و ارزشیابی کامل است.

لزوم ایجاد محدودیت 50 درصدی در محیط های بسته در شرایط اومیکرون

وی درباره شلوغی وسایل حمل و نقل عمومی، سالن های تئاتر و سینما و ... گفت: قطعا باید در این حوزه ها محدودیت ایجاد شود. در شرایط واریانت های هشداردهنده که سازمان جهانی بهداشت اومیکرون را هشداردهنده اعلام کرده است، حداقل باید تا 50 درصد تجمعات را در محیط های بسته و 25 درصد در محیط های باز محدود کنیم و هرچه سریع تر هم باید انجام شود.

رسیدن به اوج اومیکرون؛ احتمالا قبل از عید

سوری درباره میزان کشندگی اومیکرون، گفت: کشندگی اومیکرون از دلتا کمتر است، اما فراوانی و ابتلای اومیکرون زیاد است. به این معنا که به عنوان مثال اگر یک نفر مبتلا به ویروس دلتا وارد جامعه می شد، در یک دوره یک ماهه از آن یک نفر 100 نفر آلوده می شوند، اما در اومیکرون 500 نفر مبتلا می شوند و از این جهت می تواند خطرناک باشد.

وی گفت: رسیدن به مرگ و میر سه رقمی در این شرایط غیرممکن نیست. در عین حال اوج پیک ششم خیلی دیر نیست و احتمالا قبل از عید نوروز شاهد آن خواهیم بود. البته پیش بینی در اپیدمی خیلی کار راحتی نیست. زیرا مولفه هایی مانند تغییر رفتار ویروس دست ما نیست.

منبع: فرارو
انتشار: 17 اسفند 1400 بروزرسانی: 17 اسفند 1400 گردآورنده: fungroups.ir شناسه مطلب: 1952

به "اومیکرون با ما چه خواهد کرد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اومیکرون با ما چه خواهد کرد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید