ایران 2 ، آلمان 3؛ تاوان سرویس های اشتباه

به گزارش گروه سرگرمی، خبرگزاری خبرنگاران- آلمان در روزی که سرویس های بازیکنان ایران اغلب به خطا رفت، پیروز شد پیروزی شیرینی را کسب کند.

ایران 2 ، آلمان 3؛ تاوان سرویس های اشتباه

با تور آلمان ارزان از دیدنی ترین کشور اروپایی بازدید کنید و از شهرهای برلین، هانوفرو، فرانکفورت و مونیخ آلمان دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران، ایران از ساعت 12:30 به مصاف آلمان رفت که این بازی با نتیجه 3 بر 2 به سود آلمان به سرانجام رسید. ست اول را ایران 25 بر 23 پیروز شد. ست دوم را آلمان 25 بر 20 پیروز شد. ست سوم را هم آلمانی ها 25 بر 19 بردند. ست چهارم را ایران 25 بر 19 برد و در ست پنجم آلمان 15 بر 13 برد و پیروز شد.

ترکیب اولیه ایران: میلاد عبادی پور، سعید معروف، صابر کاظمی، مسعود غلامی، میثم صالحی، آرمان صالحی

ست اول: ایران 25 - آلمان 22

* آلمان به چهارمین امتیاز متوالی هم رسید. این بار زیمرمن پیروز به دفاع شد.

* پس از دو توپگیری خوب در زمین آلمان، کالیبردا با اسپک تماشایی این تیم را به امتیاز 4 رساند.

* پاس کوتاه سعید معروف با ضربه کم دقت موسوی همراه شد تا آلمان به امتیاز 3 برسد.

* پس از کسب امتیاز ششم برای آلمان، آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.

* موسوی این بار سرویس را به تور زد.

* سرویس خوب موسوی منجر به کسب امتیاز بعدی برای ایران شد.

* پس از وقت استراحت، محمد موسوی با آبشار محکم یک امتیاز را گرفت و فرایند امتیازگیری آلمان را قطع کرد.

* سعید معروف با جایگیری ماهرانه ایران را به امتیاز پنجم رساند.

* لینوس وبر امتیاز هشتم را برای آلمان کسب کرد.

* موسوی با اسپکی که 95.6 کیلومتر بر ساعت سرعت داشت، یک امتیاز دیگر برای ایران گرفت.

* دفاع فوق العاده کاظمی ایران را دوباره پیش انداخت.

* پس از کاظمی، نوبت به وبر رسید که امتیاز سرویس را بگیرد.

* صابر کاظمی پوئن سرویس گرفت. زینگر لیبروی آلمان نتوانست سرویس جهشی موجی او را دریافت کند.

* ایران زودتراز آلمان به امتیاز 16 رسید.

* صابر کاظمی با اسپک محکم ایران را به امتیاز 25 رساند.

* سرویس خوب برای ایران به وسیله معروف امتیاز 24 را به ارمغان آورد؛ 24-22.

* معروف دوباره موسوی را انتخاب کرد تا او امتیاز 22 را برای ایران بگیرد.

* پس از وقت استراحت آلمان، آنها اختلاف سه امتیازی را جبران کردند.

ست دوم: ایران 20 - آلمان 25

* سرویس فلوریان به بیرون رفت تا دو تیم در امتیاز شش به تساوی برسند.

* زیمرمن عبادی پور را دفاع کرد و مانع از کسب دومین امتیاز متوالی به وسیله او شد.

* اسپک عبادی پور به دست بازیکن آلمان خورد و امتیاز به ایران رسید.

* سرویس موسوی از دست رفت تا آلمان این چنین به اولین امتیاز دست پیدا کند.

* ایران اولین امتیاز این ست را به دست آورد.

* سرویس وبر با اختلاف کمی به بیرون رفت تا ایران 10 امتازی گردد.

* مسعود غلامی حین ضربه به تور خورد تا امتیاز به آلمان 13 برسد.

* صابر کاظمی با جای خالی دیدنی دو دفاع آلمان را فریب داد.

* میثم صالحی در موقعیتی بسیار سخت توانست برای ایران امتیاز بگیرد و اختلاف را به عدد یک کاهش دهد.

* پس از دریافت خوب در زمین ایران، عبادی پور امتیاز 18 را به دست آورد؛ 23-18.

* پاس معروف روی تور به غلامی رسید و او بدون دفاع امتیاز 17 را برای ایران گرفت.

* میثم کاظمی سرویس خود را به بیرون زد.

* ایران یک وقت استراحت گرفت و پس از آن وبر سرویس خود را از دست داد.

* سرویس وبر زمیه ساز امتیاز بعدی شد و اختلاف به عدد شش رسید.

* اسپک زینوس وبر دفاع شد اما توپ به بیرون رفت تا آلمان به امتیاز 20 برسد.

* ایران دو امتیاز متوالی دیگر هم گرفت تا به امتیاز 20 هم برسد.

* دریافت ضعیف لیبروی ایران باعث شد تا آلمان به امتیاز 25 برسد و برنده ست دوم گردد.

ست سوم: ایران 19 - آلمان 25

* پاس کوتاه معروف باعث شد تا موسوی امتیاز بعدی را کسب کند.

* فلوریا کریچ امتیاز سرویس برای آلمان گرفت.

* میلاد عبادی پور ایران را به امتیاز 2 رساند.

* آلمان امتیاز اول را به دست آورد.

* زیمرمن با سرویس پرشی فوق العاده یک امتیاز را از عبادی پور گرفت.

* یک اشتباه دیگر در زمین ایران باعث شد تا کریک برای آلمان امتیاز بگیرد.

* صابر کاظمی پس از دریافت خوب، در حمله یک امتیاز گرفت؛ 15-7.

* ایران در این ست به شدت عقب افتاده و بازی با نتیجه 14-6 دنبال می گردد.

* سرویس کریک این بار به بیرون رفت.

* آلکنو عابدینی را به جای غلامی وارد زمین کرد.

* سرویس اسفندیار با دریافت مطلوب همراه شد تا آلمان امتیاز 18 را هم کسب کند.

* اسفندیار پس از ورود به زمین اسپک خورد را تبدیل به امتیاز کرد.

* زیمرمن با جای خالی یک امتیاز دیگر برای آلمان کسب کرد.

* ایران با ضربه صابر کاظمی امتیاز بعدی را هم به دست آورد.

* اسفندیار اسپک خود را به جهت مخالف زد و ایران یک امتیاز دیگر گرفت.

* دفاع محمد موسوی ایران را به امتیاز 15 رساند.

* سرویس صالحی به تور خورد؛ 22-13.

* خطای بازیکن آلمان باعث شد تا ایران به امتیاز 13 برسد.

* کالیبردا اسپک بعدی کاظمی را دفاع کرد.

* اما سرویس بعدی او به تور خورد و ایران ست سوم را باخت.

* اسفندیار این بار از روی سرویس برای ایران امتیاز به دست آورد.

ست چهارم: ایران 25 - آلمان 19

* کسب سه امتیاز متوالی برای ایران باعث شد تا آلمان وقت استراحت بگیرد.

* صابر کاظمی از وسط زمین ایران توپ را در زمین آلمان فرود آورد.

* پس از دریافت مطلوب در زمین ایران، خط حمله آلمان به اشتباه افتاد و امتیاز دوم هم به ایران رسید.

* ایران امتیاز اول را به دست آورد.

* نیمکت نشینان هر دو تیم مشغول تشویق بازیکنان داخل زمین هستند.

* کالیبردا روی حرکت پایپ امتیاز بعدی را برای آلمان کسب کرد.

* میلاد عبادی پور دفاع شد و کریک آلمان را به امتیاز 7 رساند.

* صابر کاظمی روی پاس زیبای معروف یک امتیاز دیگر برای ایران گرفت.

* سرویس موسوی هم به بیرون رفت.

* ریچرد سرویس خود را از دست داد.

* وبر با سرویس محکم و پرشی خود یک امتیاز را از صالحی گرفت.

* جیانی دوباره یک وقت استراحت گرفت تا فرایند مسابقه را تغییر دهد.

* اسپک صابر کاظمی انقدر سریع و محکم بود که بازیکن آلمان پس از دریافت اولیه نتوانست توپ را جمع کند.

* دفاع عالی غلامی باعث شد تا ایران به امتیاز 19 و اختلاف به عدد 4 برسد.

* سرویس صالحی به تور خورد.

* سرویس صابر کاظمی به بیرون رفت.

* شات با ایستادگی فوق العاده اسپک بازیکنان ایران را دفاع کرد.

* مسعود غلامی پاس کوتاه معروف را تبدیل به امتیاز کرد.

* عبادی پور اسپک خورد را به بیرون زد تا آلمان به امتیاز 17 دست یابد.

* صالحی اسپک بعدی را هم دفاع کرد و ایران در ست چهارم به پیروزی رسید.

* میثم صالحی اسک وبر را دفاع کرد تا ایران به امتیاز 24 برسد.

* سرویس زیبای وبر با دریافت خوب در زمین ایران و دفاع ناقص آلمان همراه شد و ایران اختلاف سه امتیازی را حفظ کرد.

ست پنجم: ایران 13 - آلمان 15

* شات این بار سرویسش را از دست داد.

* زیمرمن به شکلی استثنایی اسپک صالحی را دفاع کرد.

* عبادی پور هم سرویس خود را از دست داد.

* سرویس وبر دوباره به بیرون رفت.

* محمد موسوی دفاع شد تا فلوریا اولین امتیاز را برای آلمان ثبت کند.

* پس از این امتیاز سرویس، سرمربی آلمان وقت استراح گرفت.

* سرویس اسفندیار با خوش شانسی در زمین آلمان فرود آمد.

* عبادی پور امتیاز پنجم را برای ایران کسب کرد؛ 5-7.

* روی حرکت پایپ، این عبادی پور بود که امتیاز سوم را به ارمغان آورد.

* کالیبردا با عبور دادن توپ از کنار دست معروف، تیمش را به امتیاز 4 رساند.

* کاظمی به شکلی تیزهوشانه امتیاز 12 را به دست آورد.

* سرویس معروف با اختلاف بسیار کم به بیرون رفت.

* بازبینی باعث شد تا ایران به امتیاز 10 برسد.

* کریچ اختلاف را دوباره به عدد 2 رساند.

* صابر کاظمی امتیاز 8 را برای ایران کسب کرد؛ یک سرویس تماشایی.

* پس از رالی تماشایی، میلاد عبادی پور نتوانست توپ را از دفاع رد کند و آلمان به امتیاز 14 رسید.

* سرویس به بیرون رفت و آلمان با کسب امتیاز 15 برنده بازی شد.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 21 مرداد 1400 بروزرسانی: 21 مرداد 1400 گردآورنده: fungroups.ir شناسه مطلب: 1722

به "ایران 2 ، آلمان 3؛ تاوان سرویس های اشتباه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایران 2 ، آلمان 3؛ تاوان سرویس های اشتباه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید